Intelligent självförsvar : med konflikthantering för både kvinnor och män

Intelligent självförsvar : med konflikthantering för både kvinnor och män

Intelligent självförsvar planering – taktik – praktik.Bokens innehåll är ämnat att skapa trygghet och självtillit hos var och en som lever ett normalt liv både i storstadsmiljö och glesbygd och där vill kunna röra sig fritt i gatubilden utan att i onödan exponera sig för risken att drabbas av det oprovocerade våldet.Förra året visade BRÅ´s (Brottsförebyggande Rådet) statistik att över 72600 Svenskar ( 24100 kvinnor, 48500 män ) drabbats av misshandel, rån, överfall och våldtäktsförsök. Till detta kommer ett stort mörkertal där ingen anmälan gjorts från offrens sida.Ett stort antal av dessa fall skulle lätt ha kunnat undvikas om offret agerat eller planerat sitt agerandepå ett alternativt sätt.Boken ger ingående råd och beskrivningar hur man i enkla tankebanor kan skapa en egen personlig plattform utefter sin egen situation.Exempel ur kapitelrubriker- Gatans strategi, ditt schackbräde- Mentala förberedelser, praktiska förberedelser- Rena Rån, minimera förlusterna- Plats A kontra plats B, följer Du med, kan det vara kört- Påkallande av uppmärksamhet- Vinna tidMed innehållet i bakhuvudet kommer läsaren att med öppnade ögon kunna undvika primärsituationer som lätt kan utvecklas till allvarliga hotbilder och därmed känna ökad trygghet och säkerhet i de flesta situationer.Författare: Peter Ortvik, Leg. Tandläkare. chefredaktör för Frontface magazine och Personlig Tränare från 1983 i Sverige och USA.Innehållet till den här boken har tillkommit efter mer än 15 års sammanställning och utveckling. Idén började formas efter det att författaren samlat sina erfarenheter av c:a 10 år inom självförsvarsträning och 11 års extratjänst som dörrvakt. I dessa miljöer fick Peter ofta agera biktfader och rådgivare åt både tjejer och killar som drabbats av oprovocerat våld i framför allt Stockholms natt- och nöjesliv.Peter Ortvik insåg snart att det inte bara är det rent fysiska självförsvaret som de drabbade behöver lära sig.Ännu viktigare är kanske att mentalt och strategiskt kunna analysera och reagera korrekt på de olika och unikasituationer och hotbilder som kan dyka upp utan förvarning.Boken ges ut av Kreativ Kultur, ideell förening i Stockholm. Föreningen har i 12 år arbetat med ungdomsengegerande events med dans, mode, design och artister, bl. a inför fullsatta hus vid Kungsträdgårdens stora scen, där den springande punkten varit en kulturell smältdegel av ömsesidig respekt, integration och antivåldsbudskap.Under det senaste åren har en plattform benämnd STOPPA GATUVÅLDET vuxit fram och när möjligheten att ta framen bok som kan rädda liv och lem på både kvinnor och män uppenbarade sig, tog konceptet än större fart.Se även www.kreativ-kultur.se där konceptet presenteras.Varför denna bok ?Förutom det direkta målet att få ner antalet offer i statistiken, att hjälpa läsaren till en tryggare tillvaro där man upplever hur man mer behärskar uppkomna situationer redan innan de hunnit bli reella hotbilder, så finns här även ett steg 2:-Utgivningen av boken ge

Läs mer om Intelligent självförsvar : med konflikthantering för både kvinnor och män

Intelligent självförsvar : med konflikthantering för både kvinnor och män

Sport & Fritid

Hitta Intelligent självförsvar : med konflikthantering för både kvinnor och män även hos:
Rulla till toppen