Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur ?staden och samhället ska kunna hålla samman. Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram. Integration – vad är det? Kan grannskapet bidra till att göra samhället integrerat? Bostadssegregation – vad gör det med ett samhälle? Integration och grannskap riktar sig främst till studenter på grund- eller fortsättningsnivå, t.ex. inom sociologi, socialt arbete (särskilt med inriktning mot samhällsarbete i storstadsmiljö), kulturgeografi, etnicitet och migration, samhälls- och kulturanalys samt samhällsplanering. Den är även riktad till beslutsfattare och personer som arbetar med stadsdelsutveckling och samhällsplanering samt journalister och en intresserad allmänhet.

Läs mer om Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman?

Samhälle & Politik

Hitta Integration och grannskap : hur kan staden hålla samman? även hos:
Rulla till toppen