Insikt 1 psykologi för gymnasiet

Insikt 1 psykologi för gymnasiet

Insikt 1 psykologi för gymnasiet berättar om psykologin som en mångsidig och överraskande vetenskapsgren. Vi synar det mänskliga beteendet ur psykisk biologisk och social synvinkel. Insikt ger eleverna redskap för att granska psykologiska fenomen sitt eget tänkande och sin förmåga att ta till sig ny kunskap. De många exemplen placerar vetenskapen i ett vardagligt sammanhang och ger upphov till aha-upplevelser. Mångsidiga uppgifter hjälper eleverna att repetera fördjupa sin självkännedom och tillämpa sina insikter i psykologins värld.

Läs mer om Insikt 1 psykologi för gymnasiet

Insikt 1 psykologi för gymnasiet

Fakta

Hitta Insikt 1 psykologi för gymnasiet även hos:
Rulla till toppen