Input Matematik med fem förmågor

Input Matematik med fem förmågor

Matematik med fem förmågorTolkning av förmågorna Förmågorna i läroplanen förkortas ofta till fem enkla ord: begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning. I boken tolkar och beskriver författarna dessa ord. Synliggöra förmågor i olika uppgifter För att kunna bedöma elevernas förmågor behöver vi först synliggöra dem. De olika förmågorna kan lyftas fram på olika sätt. Här finns förslag på vilka uppgifter och frågor som kan användas för att lyfta de olika förmågorna, samt tips om hur ni kan arbeta med vanliga missuppfattningar inom matematik. Här finns även exempel på frågeformuleringar samt förklaringar till hur de kan utveckla förmågorna i matematik. Beroende på uppgiftstyp kan vissa frågor passa bättre än andra och därför finns här olika idéer och förslag, indelade efter de fem förmågorna. Vilka frågor som ställs i det egna klassrummet beror förstås på många olika faktorer, men förslagen ger förhoppningsvis inspiration till att lyfta förmågorna. Värdering och bedömning För att kunna utveckla sina förmågor behöver eleverna självklart få dem värderade och bedömda. Som komplement till att läraren bedömer deras förmågor kan eleverna även värdera sig själva, samt låta sina kamrater bedöma förmågorna. I boken förklaras hur värdering och bedömning av matteförmågorna kan gå till. Undervisningstips Författarna delar med sig av idéer och aktiviteter som de själva använder för att lyfta fram och utveckla elevernas förmågor. Tipsen är hämtade från författarnas egna erfarenheter och är alla utvecklingsbara. De kan med fördel justeras utifrån elevernas förutsättningar innan användning. Tipsen kan ses som inspiration och ge en överskådlighet i hur läraren kan hjälpa sina elever att bli mer medvetna om sina matematiska förmågor. Planering För att planera ett arbetsområde i matematik behöver läraren ha koll på både förmågor och centralt innehåll i läroplanen. För att underlätta arbetet krävs en bra och genomtänkt planering. Att arbeta baklänges och arbeta utifrån förmågorna är för många lärare ett nytt sätt att tänka, men som kan underlätta arbetett med bedömning och betygsättning. I kapitel Planering finns råd för hur läraren på ett enkelt sätt kan planera ett arbetsområde i matematik med alla fem förmågorna inbegripna, samt tips på hur man kan vara säker på att få med det centrala innehållet på vägen. Utveckling Elevernas utveckling inom matematik är till stor del beroende av hur väl läraren kan identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen. Här gäller det att skapa variation för att möta allas olikheter och fånga allas nyfikenhet och lust att lära. I boken återfinns tips på hur du kan göra för att skapa en sådan variation. En bok i Inputserien Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda direkt i din undervis

Läs mer om Input Matematik med fem förmågor

Input Matematik med fem förmågor

Fakta

Hitta Input Matematik med fem förmågor även hos:
Rulla till toppen