Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri

Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri

En ny huvudkatalog över Nationalmuseum samlingar av äldre utländskt måleri utgavs 19900 och ersatte den tidigare katalogen från 1958. Museet fortsätter nu nyutgivningen med två kataloger som presenterar det äldre svenska och övriga nordiska måleriet. Dessa ersätter den tidigare katalogen från 1952. Till skillnad från denna är de, liksom den tidigare utländska, fullständigt illustrerade med ca 3100 respektive ca 400 svart-vita bilder för att göra samlingarna mer lättillgängliga gör såväl en bred allmänhet som en konstvetenskapligt inriktad publik. Samlingen av äldre svenkst måleri, som omfattar verk från 1500-talet fram till och med 1800-talet är av naturliga skäl den största existerande och utmärks av såväl en stor bredd som hög konstnärlig kvalitet. Självklara höjdpunkter är 1700-talet med bland annat Pilo och Roslin och 1800-talets slutskede med Hill, Josephson och Strindberg och ’de tre stora’, Carl Larsson, Liljefors och Zorn. Konsten från övriga Norden, Danmark, FInland och Norge, inbegriper verk av bl. a. Eckersberg, Ring, Edelfelt och Dahl. A ned main catalogue of Nationalmuseum’s collections of European paintings was published in 1990, superseding the previous, 1958 edition. Continuing the process of renewal, the Museum is now publishing two catalogues of its Swedish paintings and paintings from Denmark, Finland and Norway. The replace the earlier catalogue from 1952. Unlike the latter, and in common with the catalogue of European paintings already published, the new catalogues are illustrated throughout, containing, respectively, 3100 and approximately 400 black-and-white photographs to make the Museum’s collection more readily available to the general public and a more specialiserad readership. The collection of earlier Swedish paintings, comprising works from the 16th to the 19th century inclusive, is, understandably, the largest of its kind, and is distinguished by its breadth of scope and its high artistic quality. Obvious highlights include the 18th century, with artists like Pilo and Roslin, and, from the closing years of the 19th century, Hill, Josephson and Strindberg, together with ’the big three’ – Carl Larsson, Liljefor and Zorn. Artists represented from the other Nordic countries – Denmark, Finland and Norway – include Eckersberg, Ring, Edelfelt and Dahl.

Läs mer om Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri

Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri

Konst

Hitta Illustrerad katalog över äldre svenskt måleri även hos:
Rulla till toppen