Idrottens föreningsrätt

Idrottens föreningsrätt

Den första samlade framställningen om föreningsrätten inom idrotten. Här behandlas bl.a. hur man bildar en förening, utformning av föreningsstadgar, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilka frågor som måste tas upp på årsmötet och hur årsmötet går till, hur man väljer styrelse och vilket personligt ansvar man har som styrelseledamot. Tar också upp revisorernas och valberedningens uppgifter, överklagandefrågor, avtal mellan förening och idrottsutövare/tränare samt hur ett IdrottsAB bildas. Den andra upplagan är uppdaterad, utvidgad och försedd med diskussionsfrågor i studiesyfte. Krister Malmsten är chefsjurist i Svenska fotbollförbundet och ordförande i Riksidrottsnämnden (idrottens högsta domstol) samt har även skrivit Idrottens bestraffningsregler, 4u. Christer Pallin är chefsjurist på Riksidrottsförbundet och sekreterare i Riksidrottsstyrelsen.

Läs mer om Idrottens föreningsrätt

Idrottens föreningsrätt

Samhälle & Politik

Hitta Idrottens föreningsrätt även hos:
Rulla till toppen