Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Vi kan alla bli vår egen personliga tränare samtidigt som vardagsmotion och sunda vanor räcker långt.’ Det är det budskap som författaren Bengt Johansson vill förmedla till läsarna av Idrott och hälsa. Boken ger grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar i vila, arbete och träning och vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt. Varje kapitel inleds med en uppgift som leder till reflektion och diskussion. Det finns också uppgifter att fundera kring insprängda i texten. Kapitlen avslutas med olika sorters övningar och en sammanfattning. Idrott och hälsa är skriven för kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 på gymnasiet. Läs mer Utmärkande drag – Anpassad språknivå – Grundläggande ämneskunskaper – Frågeställningar inleder kapitlen – Sammanfattningar och uppgifter avslutar kapitlen Baskunskaper för alla Idrott och hälsa ger grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerar i vila, arbete och träning samt vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt. Viktiga områden är därför bland annat kostvanor, ergonomi, stresshantering och mental träning. Texten ger även praktiska råd inom områden som hur man bör lägga upp sin träning, friluftsliv, livräddning och första hjälpen. Genom att boken har ett tydligt upplägg och en lättläst text passar den de flesta elever. Varje kapitel inleds med en uppgift som kan användas för att inleda arbetsområdet med en allmän diskussion eller för att eleverna ska tänka efter själva. I slutet på varje kapitel finns det en sammanfattning i punktform. Uppgifter Det finns flera olika sorters uppgifter. Förutom en inledande uppgift till respektive kapitel finns det uppgifter insprängda i texten som eleverna kan fundera över. I slutet på varje kapitel finns också dels diskussionsuppgifter, dels uppgifter som man antingen kan lösa med hjälp av boken eller som är mer i form av övningar eller ställningstagande. Arbetsområden Viktiga områden är förutom träningslära bland annat ergonomi och hur man hanterar stress. Nyskrivna avsnitt är till exempel mental träning och det nya kapitlet rörelse till musik. Läsaren får också praktiska råd inom områden som friluftsliv samt livräddningen och första hjälpen. Dessutom finns ett kapitel om spelreglerna inom ett antal olika idrotter och ett kapitel om kroppen. Idrott och hälsa är skriven för kurserna Idrott och hälsa 1 och 2. Innehåll: • Idrott och hälsa • Ohälsa • Träningslära • Sjukdom och skada – när kan man träna? • Stresshantering och mental träning • Rörelse till musik • Idrott då och nu • Friluftsliv • Livräddning och första hjälpen • Ergonomi • Spel och regler • Kroppen Lärarhandledning (nedladdningsbar) Utmärkande drag – Uppgifterna är konstruerade utifrån kunskapskraven – Utgår från elevernas egna erfarenheter – Tydli

Läs mer om Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Sport & Fritid

Hitta Idrott och hälsa även hos:
Rulla till toppen