I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

Den överlägsna analysen av åttiotalets ubåtsjakt.’ Aftonbladet ’Får marken att gunga under fötterna.’ Dagens Nyheter ’Det närmaste man kan komma ett klargörande.’ Henning MankellFrågan om främmande ubåtar i svenska vatten var den dominerande säkerhetspolitiska frågan för Sverige under det kalla kriget och är idag åter aktuell. Att en sovjetisk ubåt strandade i Gåsefjärden 1981 kunde hela världen se, men vad var det i övrigt som utspelade sig längs de svenska kusterna? I Hårsfjärden 1982, Sundsvall 1983, Karls­krona 1984, Klintehamn 1986 och Töre 1987? Mathias Mossbergs bok, I Mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan, ifrågasätter den tidigare ’sanningen’ om att det enbart var sovje­tiska ubåtar. Allt mer pekar istället på att det rörde sig om västliga ubåtar, vilket högt uppsatta amerikanska och brittiska företrädare offentligt har medgivit. Var det som de sade, ett sätt att testa det svenska försvaret i samförstånd med vissa inom den svenska marinen? Mathias Mossberg var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning som byggde på ­hemligstämplat material. Denna uppdaterade och utökade utgåva av I Mörka vatten omfattar ny information som fram­kommit sedan boken först utkom 2009.OM FÖRSTA UTGÅVAN AV I MÖRKA VATTEN’Mathias Mossberg har med stöd av delvis ny information kunnat ge en skildring av både fakta och politiskt spel som är spännande som en förstklassig deckare. Den utgör samtidigt en tung anklagelseakt mot en liten krets inom marinen. Därtill tydliggörs att ett politiskt ansvar låg högt hos Carl Bildt och hans närmaste medarbetare. Mathias Mossberg har på ett elegant sätt bidragit till att räta ut fråge­tecknen kring ubåtsfrågan.’ Rolf Ekéus, ambassadör, ordförande för 2001 års ubåtsutredning’Den sakligt sett överlägsna analysen av 1980-talets ubåtsjakt.’ Gunnar Fredriksson, f.d. chefredaktör, Aftonbladet’Händelserna fogas in i ett stort sammanhang som gör det lätt att se mönstret … Det som blivit känt genom SVT:s Uppdrag granskning 2007 och Mossbergs bok fanns inte i min föreställningsvärld, jag misstänkte inte svåra ämbetsbrott. Att höga mi­li­tärer undanhöll regeringen bevisning av vikt för de frågorsom skulle utredas – det får marken att gunga under fötter­na. Det var inte lite de ställde till med. Sverige gjorde bort sig, vår utrikespolitik var inte längre trovärdig.’ Svante Nycander, f.d. politisk chefredaktör, Dagens Nyheter’En opartisk, nykter och därtill välskriven, översiktlig och kortfattad redogörelse för de svenska ubåtshändelserna på 1980-talet och vad som låg bakom dem.’ Amiral Jacob Børresen, f.d. chef för norska marinstabenUR FÖRORDETDet är ganska mycket som hänt sedan första upplagan av denna bok. Texten har bear­betats så att det nya kommit med. Det finns nu så mycket material som pekar på västlig inblandning, och så mycket som pekar på försök från vissa håll att dölja detta, att nya krav borde ställas från statsmakternas – regeringens – sida på att de militära arkiven från

Läs mer om I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan

Samhälle & Politik

Hitta I mörka vatten : hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan även hos:
Rulla till toppen