I energiernas värld – med fokus på homeopati

I energiernas värld – med fokus på homeopati

Boken bygger på en samling artiklar som Bo Olander skrivit genom åren och som legat i väntrummet på hans praktik. Många handlade om bakomliggande orsaker till symtom och sjukdomar, och olika sätt att bli av med dem, men en del berörde också vårt förhållande till energier. I boken har författaren vänt på det hela och utgår ifrån energiernas värld, för att visa vad som händer när vi inte klarar av att hantera dem. Med så enkla medel som möjligt försöker författaren förklara varför samhället ser ut som det gör idag, hur naturlagarna fungerar, vad livskvalitet är, varför vi över huvudtaget blir sjuka och vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska samt som en biprodukt av detta hur och varför homeopatin faktiskt fungerar. Om författaren: Bo Olander har arbetat som homeopat i drygt 30 år och har haft egen praktik på söder i Stockholm. Utdrag ur boken: Någonting håller på att hända i vårt samhälle. En ny medvetenhet växer sakta men säkert fram. Vi håller mer och mer på att genomskåda hur ruttet samhället är och hur lobbying bevakar ekonomiska intressen, makt och girighet, bakom en täckmantel av låtsad etik. Människor håller också på att bli mera upplysta och vill bland annat veta mera om bakomliggande orsaker till saker och ting i vårt vardagsliv. Det är många som börjar få upp ögonen för en för oss helt ny värld, energiernas värld, som högst påtagligt finns (och alltid har funnits) mitt ibland oss, men som av många har uppfattats som oviktig och kanske lite flummig. Med vetskapen om denna värld öppnar sig plötsligt en ny verklighet med helt nya möjligheter. Denna värld har helt andra värderingar och kriterier än vad vi är vana vid, därför kommer vi heller aldrig att helt förstå denna värld, möjligtvis ana den. Trots detta kan många av oss egentligen undermedvetet känna oss mera hemma i denna, för de flesta av oss, okända verklighet än i den illusion som vi är födda och präglade i, och som vi i vardags-livet kallar vår materialistiska verklighet. Genom att studera en miniatyr av hälsotillståndet hos samhället, nämligen individens hälsotillstånd och livskvalitet, ser man lättare effekterna i samhället och tänkbara lösningar ur energiernas aspekt. Frågan är om det kommer ett nytt synsätt och nya värderingar i största allmänhet i samhället och vårt vardagsliv, som även kommer att trigga igång en ny syn inom sjukvården, eller om det kommer att växa fram en ny syn inom sjukvården som för med sig att hela samhällssynen förändras. Jag har i denna bok valt att använda sjukvården, och speciellt homeopatin, som demonstrationsobjekt, dels för att man här på ett påtagligt sätt kan hitta praktiska exempel på energiernas effekter i ett större perspektiv, och dels för att det är i energiernas värld som homeopatin är verksam. Därmed kommer vi automatiskt att även beröra hälsofrågor i största allmänhet. Vi har idag en alldeles enastående sjukvård och en avancerad forskning. Ändå ans

Läs mer om I energiernas värld – med fokus på homeopati

I energiernas värld – med fokus på homeopati

oklassificerat, Övrigt

Hitta I energiernas värld – med fokus på homeopati även hos:
Rulla till toppen