Hur blir man narkoman? : och hur hindrar vi det?

Hur blir man narkoman? : och hur hindrar vi det?

Den svenska narkotikapolitiken bygger i stor utsträckning på teorin att narkotika förändrar kroppens funktionssätt och leder till att individen förlorar kontrollen över sitt liv. I denna bok är drogernas biokemiska verkningar bara en av flera viktiga faktorer som uppmärksammas. Efter en presentation av biokemiskt tänkande om narkotika förklaras varför detta synsätt måste kompletteras med psykosociala variabler. Grundtesen är att kunskap om samhälleliga processer och mänskliga relationer behövs för att förstå beteenden som framträder sedan drogerna startat processer i kroppen. Genom att sammanlänka natur- och samhällsvetenskapliga föreställningar presenteras ett biopsykosocialt perspektiv. Grundad på deltagande observationsstudier på narkotikascenen i Stockholm har en modell utvecklats för att förklara varför vissa individer som prövar narkotika ger sig in i långvarig och självdestruktiv drogkonsumtion. Med utgångspunkt i deras livserfarenheter förs en diskussion om hur vi kan förebygga narkotikaproblem – dels genom åtgärder på samhällsnivån och dels genom att hjälpa föräldrar förstå vad de kan göra för att skydda sina barn. Röster om Ted Goldbergs böcker ? borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare, eller som vill uttala sig om narkotikapolitiken. Markus Heilig i Läkartidningen ? tar sig an den riskabla uppgiften att nyansera den känsloladdade svenska narkotikapolitiken med ett annorlunda perspektiv. Ulf G Conrah i Socionomen ? vitaliserar och internationaliserar den provinsiellt självgoda svenska narkotikadebatten. Thomas Nordegren i Dagens Nyheter ? ett tungt vägande, lättfattligt, engagerat och initierat inlägg i den narkotikapolitiska debatten. ? Denna nyanserade och mångsidiga skrift kommer sannolikt att bli en klassiker. Bibliotekstjänsten Ted Goldberg är professor i sociologi med inriktning mot det sociala arbetet vid Högskolan i Gävle. Han har forskat om narkotika i mer än fyra decennier och skrivit och medverkat i böcker om narkotika, det moderna svenska samhället, sociologi i praktiskt socialt arbete, invandrare samt alternativ universitetspedagogik.

Läs mer om Hur blir man narkoman? : och hur hindrar vi det?

Hur blir man narkoman? : och hur hindrar vi det?

Samhälle & Politik

Hitta Hur blir man narkoman? : och hur hindrar vi det? även hos:
Rulla till toppen