Hundars och vargars beteende : myter och fakta

Hundars och vargars beteende : myter och fakta

Det här är en bok som öppnar helt nya dimensioner i relationen mellan hunden och människan. Freddy Worm Christiansen har i decennier studerat vargar i nära familjemiljö. I boken avslöjar han att de uppfattningar som ligger bakom hela ledarskapstänkandet bygger på vanföreställningar ? myter om vargars och hundars beteende. Hans slutsatser får vittgående konsekvenser för vår samvaro och praktiska hunduppfostran. Det synsätt som under lång tid varit förhärskande skapar många svåra situationer istället för att lösa problem i hundens och människans relation. Boken består av tre delar. Den första delen handlar om äganderättszoner och aggression. I denna del finns de grundtankar som gör boken till den milstolpe den är. Helt plötsligt blir det än mer uppenbart än tidigare att vi ofta behandlar hundar respektlöst och många gånger med ett stort maktbehov. I den andra delen gör författaren upp med begreppet ?ledarskap? och menar att detta är ett ord som bör skrotas. Istället lyfter han fram den ansvarsfulla hundägaren som det viktiga i sammanhanget. Innebörden av en sådan förändring är enorm om den skulle få genomslag i hela hundvärlden. Den sista delen diskuterar en mängd signaler och beteenden, som ofta sägs vara viktiga i umgänget mellan hundar och mellan hund och människa. Här visar författaren på ett sakligt och resonerande sätt att grunderna för dessa tolkningar är svaga. Freddy Worm Christiansen ger uttryck för vetenskap när den är som den ska vara. Han säger inte att något är sanningen och att annat är felaktigt. Det han säger är att idag kan han inte se att det finns belägg för denna uppfattning eller detta synsätt. Det gör det fortfarande möjligt för den som har en annan åsikt att lägga fram stöd för sina teorier. Det finns också ett starkt stöd för bokens budskap genom att David Mech, den så välkände vargforskaren, under senare år har ändrat sin syn på vargarnas sociala liv. Det var till stor del hans arbeten som ledde till att synsättet med dominans och ledarskap blev så utbrett och accepterat. När han nu vill sprida sin nya uppfattning, har han insett hur hårt förankrad den gamla är. Freddy Worm Christiansen är etolog och har tillsammans med sin hustru levt med vargar och hundar i över trettio år. De har varit verksamma vid två olika vargparker på Lolland, först Lungholm Ulvepark och därefter Egholm Ulvecenter. Mest kända är de för att ha deltagit i hundträning med sina vargar. En av vargarna, Uni, klarade på 1980-talet korningsprov som polishund och flera andra hundtester.

Läs mer om Hundars och vargars beteende : myter och fakta

Hundars och vargars beteende : myter och fakta

oklassificerat, Övrigt

Hitta Hundars och vargars beteende : myter och fakta även hos:
Rulla till toppen