Hjärtats tro

Hjärtats tro

Sam Wettainen verkade som lekmannapredikant i den laestadianska väckelsen i Stockholm.1960-1989 gav han ut tidskriften Fadersrösten. I varje nummer hade han en ledarartikel. Dessa lyfter fram hjärtats tro och en sann kristens kännetecken på ett mycket tydligt sätt. De visar på våra själars frälsare Herren Jesus Kristus och den rättfärdighet vi äger i honom igenom hjärtats tro. Betraktelserna visar också klart den nådesordning som Gud i den Heliga Skrift utstakat för människosläktet. – Vägen till frid med Gud. I dessa betraktelser blir synden och vår egen fromhet och egenrättfärdighet avslöjad. Vårt hopp inför evigheten är helt borta om inte Jesus Kristus genom en levande tro tagit sin boning i våra hjärtan – hjärtats tro. Detta är ett verk och en gåva av Gud.

Läs mer om Hjärtats tro

Hjärtats tro

Övrigt oklassificerat

Hitta Hjärtats tro även hos:
Rulla till toppen