Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn unga vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som handlar om genus och etik alkohol och droger fattigdom och folkhälsa stödfunktioner och prevention lek kreativitet livsåskådning samt känslor. På denna teoretiska kunskapsbas tron på mänskliga rättigheter och speciellt barnkonventionen vilar metodiken i Hela människan-hjulet. I andra delen finns instruktioner och arbetsmaterial till de gruppträffar som utgör den praktiska tillämpningen av metoden. Metoden är utarbetad och prövad i praktiska och professionella sammanhang mot bakgrund av stor teoretisk kunskap och passar yrkesverksamma inom de flesta områden inom socialt arbete eller stödjande verksamheter.

Läs mer om Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang

Övrigt oklassificerat

Hitta Hela människan-hjulet : ett enkelt sätt att tala om det svåra : en samtalsmodell för livskunskap & känsla av sammanhang även hos:
Rulla till toppen