Happy Workbook Year 6

Happy Workbook Year 6

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på. Lärarmaterialet underlättar individanpassningen för dig som lärare – nivåindelade diagnoser, reparationsövningar, kommunikationsövningar samt matriser i enlighet med Lgr-11. Till serien finns också webbaserade lärverktyg. Inspelade texter och hörförståelseövningar finns tillgängliga kostnadsfritt på gleerups.se Happy Workbook Year 6 I övningarna till A-texten tränas basgrammatiken. Här finns hörövningar, glosträning och muntliga övningar. I övningarna till B-texten kräver glosträningen mer. Här finns också mer avancerad läsförståelse och korsord. Övningarna till C-texten kräver mer självständigt arbete och mer skriftliga färdigheter. Happy är: • ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför Författare till Happy Year 6: Chris Sutcliffe – har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England. Mirja Mälström Timling är utbildad lärare i svenska engelska och SO och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon bor i Västerås och arbetar på en F-6 skola. Ingela Thunman är utbildad 1-9 lärare i svenska/historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999. Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005.

Läs mer om Happy Workbook Year 6

Happy Workbook Year 6

oklassificerat, Övrigt

Hitta Happy Workbook Year 6 även hos:
Rulla till toppen