Happy Workbook Year 4

Happy Workbook Year 4

Happy F-6 är läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida. Eleverna ser tydligt vilka moment de kommer att träna på och under arbetets gång kan de gå tillbaka till målsidan och bocka av sina kunskaper. I lärarmaterialet finns verktyg som underlättar individanpassningen för dig som lärare t.ex. nivåindelade diagnoser, extra reparationsövningar och kommunikationsövningar. Där finns också matriser i enlighet med Lgr-11 till din hjälp. Till materialet finns också webbaserade lärverktyg. Inspelade texter och hörförståelseövningar finns tillgängliga kostnadsfritt på gleerups.se Happy Workbook Year 4 I övningarna till A-texten tränas basgrammatiken. Här finns också hörövningar, glosträning och muntliga övningar. I övningarna till B-texten kräver glosträningen lite mer, här finns också mer avancerad läsförståelse och korsord. Övningarna till C-texten kräver mer självständigt arbete och mer skriftliga färdigheter.  Happy är: • ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför Författare till Happy Year 4: Chris Sutcliffe har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England. Mirja Mälström Timling är utbildad lärare i svenska, engelska och SO och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon bor i Västerås och arbetar på en liten F-6 skola. Ingela Thunman är utbildad 1-9 lärare i svenska/historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999.

Läs mer om Happy Workbook Year 4

Happy Workbook Year 4

oklassificerat, Övrigt

Hitta Happy Workbook Year 4 även hos:
Rulla till toppen