Handledning för professionell utveckling

Handledning för professionell utveckling

Den här boken vänder sig till den som vill utvecklas som handledare, som adept eller professionell yrkesutövare. I första hand är den avsedd att användas som lärobok i handledarutbildningen för läkare, men den kan med behållning också läsas av andra professionella grupper, både inom och utanför hälso- och sjukvårdsområdet, till exempel av lärare, socionomer, poliser och advokater. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet av att ha arbetat med handledning för personer i en lång rad professioner. I en teoretisk del presenteras en sammanhållen teori och ett begreppssystem med anknytning till hur lärande sker. Å ena sidan hur vi tillägnar oss kunskaper och färdigheter samt vilken betydelse individens förhållningssätt har för det egna lärandet och yrkesutövandet. Å andra sidan hur en sådan kompetensutveckling kan stimuleras genom handledning. Bokens andra del belyser vanliga frågor och svårigheter kring utveckling av kompetens i professionella yrken, till exempel att ge och ta emot feedback, handledning över kulturella gränser och etik. Slutligen presenteras en samtalsmodell för handledningssamtal med konkreta samtalsexempel. Framförallt beskrivs här hur samtalet kan användas för utveckling av yrkesrollen. Om författarna Författaren Göran Skarman är specialistbehörig psykolog med inriktning på arbetslivsfrågor. Han har under hela sitt arbetsliv arbetat med utvecklingsfrågor, på 70-talet i ett större konsultföretag, på 80-talet inom ett landsting och sedan 1989 som entreprenör och företagsledare i företaget Humanik AB. Hans konsultverksamhet har mestadels haft en inriktning på kunskapsintensiv tjänsteverksamhet. Förutom rollutveckling och handledning har han ägnat sig åt kvalitetsutveckling med utgångspunkt i konsumentupplevd kvalitet och organisationsutveckling baserad på flowbegreppet.

Läs mer om Handledning för professionell utveckling

Handledning för professionell utveckling

oklassificerat, Övrigt

Hitta Handledning för professionell utveckling även hos:
Rulla till toppen