Handbok i IT-säkerhet, 4:e uppl

Handbok i IT-säkerhet, 4:e uppl

Säkerhet – teknik och praktik Säkerhet och/eller personlig integritet IT-säkerhet på stora och små företag IT-säkerhet för hemanvändare Web Services och säkerheten Juridiska frågor Windows och Linux Med denna bok lär du dig hur du uppnår en god IT-säkerhet. Här förklaras olika säkerhetsområden som fysiskt skydd, nätverkssäkerhet, skydd av information och vilka tekniska hjälpmedel som finns till respektive område. Du får lära dig hur du sätter upp en säkerhetspolicy och ser till att den efterlevs. Slutligen beskrivs hur en hackare arbetar, vilka verktyg som finns tillgängliga och vilka metoder som används för att hitta ett systems svagheter. Bokens författare, Predrag Mitrovic, är säkerhetsansvarig på Microsoft i Sverige i sin roll som Chief Security Advisor. Han började sin karriär som ADB-tekniker på Botkyrka kommun med inriktning på Unix- och Novellsystem. Predrag har även varit test-/chefredaktör på tidningen Nätverk & Kommunikation, drivit eget konsultföretag och varit nordisk konsultchef på Novell. Predrag är också aktiv som föreläsare inom IT-säkerhetsområdet och han innehar en CISSP-certifiering. Författaren har även bjudit in andra att skriva om sina specialområden: Joakim von Braun, Symantec, skriver om virus; Marcus Murray, Sveriges enda MVP i säkerhet, beskriver hur en inkräktare kan kartlägga ett system för att sedan göra intrång i det. Lars Rosenqvist, säkerhetschef på Länsförsäkringar beskriver Computer Forensics. Per Furberg, jurist på Setterwalls Advokatbyrå, skriver om SAMSET-projektet samt om IT-relaterade juridiska frågor. Magnus Lindkvist, Microsoft, skriver om Incidenthanteringsprocessen på Microsoft Security Response Center i Redmond. Lars Wallgren, TriSoft, skriver om säkerhet i trådlösa nätverk och om peer-to-peernätverk. Ur innehållet: Definitioner, termer och begrepp . Hotbild . God it-säkerhet . Säkerhetspolicy . Identitetsnätverk . Katalogtjänster . PKI i Windows Server . Certifikat . Aktiva kort . Teknikintroduktion . Fysisk säkerhet . Säkerhetskopiering . Virus . Nätverkssäkerhet . Kryptering . Brandväggar . VPN . IPSec . Trådlösa nätverk . Honungsfällor . Webbtjänster (Web services) . IT-säkerhet för hemanvändare . Juridiska frågor . IT-säkerhetspolicy . Faserna i ett säkerhetsprojekt . Kunskapshantering . Computer forensic . Hur en hacker arbetar  

Läs mer om Handbok i IT-säkerhet, 4:e uppl

Handbok i IT-säkerhet, 4:e uppl

oklassificerat, Övrigt

Hitta Handbok i IT-säkerhet, 4:e uppl även hos:
Rulla till toppen