Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld

Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld

Vi lever i en turbulent värld där mycket känns osäkert. Kommer globaliseringen att fortsätta eller går vi mot mer protektionism? Kommer EU att hålla och i vilken form? Frågor av detta slag gör att frågan om den svenska modellen, vad den är och om den kommer hålla, i högsta grad sätts på dagordningen. Det råder vitt skilda åsikter på denna punkt. Den svenska modellen har i debatten blivit symbol för något som vissa vill bevara medan andra vill avskaffa eller åtminstone reformera. Men vad är egentligen den svenska modellen? I detta läge är det av stor vikt att stanna upp och studera de förändrings­processer som blåser igenom vårt samhälle. Bara på det sättet kan vi utforma rationella politiska och ekonomiska strategier för framtiden. Problemet är bara att vi inte har många med tillräcklig överblick, men Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, har arbetat med de senaste decenniernas utveckling under lång tid. Vi får här följa hans intressanta och analyserande resonemang kring den svenska modellens historia och framtid. I denna tredje upplaga följer vi den svenska modellens utveckling fram till idag, drygt tio år efter den första upplagan. En tioårsperiod med såväl en finanskris, vars verkningar vi ännu inte sett slutet på, som en flyktingkris, som dominerat den politiska agendan. Den svenska modellen står alltså inför ytterligare utmaningar och kommer dessa att på sikt att underminera den? Denna nya upplaga ger oss möjlighet att analysera och på ett insiktsfullt sätt diskutera denna fråga. Håller den svenska modellen? – Arbete och välfärd i en globaliserad värld vänder sig till studenter inom samhällvetenskaperna, beslutsfattare och allmänintresserade läsare.

Läs mer om Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld

Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld

Samhälle & Politik

Hitta Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld även hos:
Rulla till toppen