Hållbart samhällsbyggande grundbok

Hållbart samhällsbyggande grundbok
Hållbart samhällsbyggande grundbok
Beskrivning av Hållbart samhällsbyggande grundbok

Boken Hållbart samhällsbyggande är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn men passar också som fördjupningslitteratur för alla som är intresserade av hur man bygger ett hållbart samhälle. Kursen finns på teknikprogrammet men erbjuds även på många skolor som individuellt val. Boken inleds med ett kort kapitel om miljöhistoria för att sedan gå igenom de grundläggande begreppen inom ekologi och området hållbar utveckling inklusive de globala målen. Samhällsplanering med dess beslutsprocesser behandlas ingående. Planering av infrastruktur och tekniska system är exempel på annat innehåll som också får stort utrymme. Inte bara utveckling av staden behandlas utan boken tar även upp strategier för vad som krävs för hållbar landsbygdsutveckling. Det avslutande kapitlet behandlar livsstilsfrågor och hur läsaren själv genom sina val kan bidra till ett hållbart samhälle. Bokens åtta kapitel blandar fakta med exempel ur verkligheten och har gott om illustrationer och bilder. Reflektionsfrågor och frågor till texten finns löpande i texterna. Varje kapitel avslutas med centrala begrepp och längre arbetsuppgifter. Hållbart samhällsbyggande i korthet: • följer kursplanen för gymnasieskolans kurs Hållbart samhällsbyggande • innehåller gott om frågor och praktiska uppgifter • är lättläst och väl illustrerad

Läs mer om Hållbart samhällsbyggande grundbok...


Sök bästa pris på Hållbart samhällsbyggande grundbok hos: