H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

Som säljare behöver du behärska många olika kompetensområden. Den kanske viktigaste förmågan är kunna lyssna in kunden och vara en duktig förhandlare. I H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen sätts fokus på försäljning mellan företag. Nyckelbegrepp i boken är business to business, marknadskommunikation och säljarbete, planering, kundanalys, förhandling, erbjudande, avslut, efterarbete och affärskultur. Läsaren ges genom många uppgifter, fältuppgifter och ett större sammanfattande projekt möjlighet att träna sin förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat. Läs mer Pedagogiska tankar I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men de lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I samtliga av seriens böcker varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt. Läromedlen stimulerar ett undersökande arbetssätt genom många uppgifter och exempel. Till respektive faktabok hör en lärarhandledning som innehåller kommentarer och pedagogiska tips, förslag på lösningar till faktabokens uppgifter, powerpointbilder, förslag till provuppgifter och lösningar på dessa. Komponenter Fakta och övningsbok Onlinebok Lärarhandledning (nedladdningsbar) Innehåll 1. B2B-försäljning – så går det till 2. Personlig planering för framgång 3: Vem är kunden? 4. Våra produkter 5. Konkurrenter och omvärlden 6. Marknadskommunikation och säljarbetet 7. Planera ditt säljarbete 8. Kundbesöket 9. Att kunna analysera kunden 10. Erbjudandet 11. Avslut och efterarbete 12. Att förhandla med framgång 13. Global försäljning Om författarna Författare till H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen är Mats Erasmie och Anders Pihlsgård. Mats har arbetat som säljare, marknadschef och vd. Han har mångårig praktisk erfarenhet av säljutveckling, säljträning och ledarskapsutveckling. Anders är gymnasielärare i ekonomiska ämnen, samt medförfattare i ett stort antal ekonomiläromedel.

Läs mer om H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter

Fakta

Hitta H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter även hos:
Rulla till toppen