Grundläggande datorteknik

Grundläggande datorteknik
Grundläggande datorteknik
Beskrivning av Grundläggande datorteknik

Grundläggande datorteknik ger en bred introduktion till en dators uppbyggnad, funktion och arbetssätt såväl som maskinnära programmering. I boken behandlas grundläggande digitalteknik, digitala kretsar för uppbyggnaden av en enkel dator och assemblerprogrammering.? Boken ingår i ett kursmaterial bestående av textbok, arbetsbok och simulatorer för praktiska övningar. Kursmaterialets idé och upplägg är baserat på erfarenheter av en längre tradition av läro­medel som utvecklats på Chalmers tekniska högskola. Utgångspunkten är att en dator kan förstås bäst mot bakgrund av hur den är tänkt att användas, och den teknik som erbjuds för att låta den realiseras. Med kursmaterialets hjälp bygger därför eleven självständigt upp en enkel dator som avslutningsvis kan programmeras i assemblerspråk för enklare uppgifter. ?? Inledningsvis ges en kortfattad introduktion till datortekniken. Grunder för digitaltekniken så som: binära koder, talomvandlingar, swithnätsalgebra och binär aritmetik lärs ut. Inom digitaltekniken behandlas såväl kombinatoriska nät som sekvensnät. Speciell tonvikt har lagts på komponenter för uppbyggnad av centralenhetens dataväg, aritmetik-/logik- enhet och styrenhet.Slutligen ges en introduktion till assemblerprogrammering och en översikt av andra systemkomponenter som minne och periferikretsar.? Boken vänder sig huvudsakligen till förstaårsstudenter vid universitet och teknisk högskola, och då utan att förutsätta några andra eftergymnasiala studier i ämnet. Omfattningen motsvarar 7,5 p studier på denna nivå.

Läs mer om Grundläggande datorteknik...


Sök bästa pris på Grundläggande datorteknik hos: