Grundhjulet Start

Grundhjulet Start
Grundhjulet Start
Beskrivning av Grundhjulet Start

Grundhjulet start vänder sig till vuxna som studerar svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen. Boken tar vid där sfi slutar och förbereder för de senare kurserna inom grundläggande SVA. Boken består av fyra kapitel som i tur och ordning fokuserar på att berätta instruera beskriva och förmedla åsikter. Grundhjulet start innehåller rikligt med övningar i att lyssna tala läsa och skriva och innehåller också grammatikövningar ordkunskap och mycket mer.

Läs mer om Grundhjulet Start...


Sök bästa pris på Grundhjulet Start hos: