Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar

Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar
Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar
Beskrivning av Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar

Socialt arbete bedrivs i olika former, på olika arenor, riktat mot en rad olika målgrupper. I boken presenteras en rad teoretiska perspektiv hämtade från olika discipliner och vetenskapliga traditioner, med fokus bland annat på känsloarbete, identitet och modernitet, sammanhållning, problematisering, social kontroll och egenmakt. Några av dessa perspektiv är nyare, andra äldre. Boken erbjuder teoretiska perspektiv och redskap som är viktiga för att förstå samtida socialt arbete, och hur socialt arbete bevarar såväl som överskrider gränser. Magnus Dahlstedt (red.) är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Kamila Biszczanik är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. David Ekholm är fil. dr. i socialt arbete och postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Sabine Gruber är lektor och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. Maline Holmlund är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. Simon Härnbro är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. Kerstin Johansson är biträdande professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Mona Livholts är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. Jenny Löf är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. Dimitris Michailakis är professor i sociologi och professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Anna Olaison är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Karin Osvaldsson Cromdal är docent och verksam vid Socialt arbete, Linköpings universitet. Christina Söderberg är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. Viktor Vesterberg är fil. dr. i etnicitet och migration och postdoktor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Magnus Wiberg är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet.  

Läs mer om Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar...


Sök bästa pris på Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar hos: