Genus i omsorgens vardag

Genus i omsorgens vardag

Samhällets omsorgsinsatser för äldre människor och för personer med funktionsnedsättning är under snabb förändring. Förändringarna påverkar många människors liv och vardag, både de som tar emot insatserna och deras omsorgsgivare. De flesta som ger omsorg – avlönat eller oavlönat – är kvinnor. Trots detta saknas diskussioner ur ett jämställdhetsperspektiv när samhällets omsorgsinsatser förändras liksom diskussioner om hur omsorgsarbetets könskodning skulle kunna utmanas. Vad innebär det att kvinnor står för större delen av omsorgsarbetet? Vilket pris betalar de som vårdar närstående, och hur ska detta pris kunna minska? Hur konstrueras maskulinitet och femininitet i omsorgsarbete, och vad innebär det för yrket? Hur påverkas möten i vardagen av personalens och brukarnas kön? Och är det verkligen eftersträvansvärt med flera män i omsorgsarbete? Genus i omsorgens vardag är en antologi skriven av tio forskare inom socialt arbete, socialantropologi och sociologi. Denna nya upplaga ger en bred introduktion till genusinriktad omsorgsforskning och presenterar aktuell forskning om omsorg och omsorgsarbete. Genomgående analyseras hur kön interagerar med andra maktordningar som ålder, klass och etnicitet. Bokens kapitel har omarbetats så att förändringarna i samhällets omsorgsinsatser avspeglas och ny aktuell forskning har inkluderats. Boken vänder sig till studerande inom socialt arbete, sociologi, vårdutbildningar, samhällsvetenskap och genusvetenskap, samt till chefer och anställda inom olika omsorgsverksamheter. Evy Gunnarsson (red.) är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Marta Szebehely (red.) är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Karin Barron är sociolog och professor emerita i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Sara Erlandsson är fil.dr i socialt arbete vid Stockholms universitet. Viveca Selander är fil. lic. i socialt arbete vid Stockholms universitet. Palle Storm är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet. Anneli Stranz är fil.dr i socialt arbete vid Stockholms universitet. Renita Sörensdotter är fil.dr i socialantropologi och verksam som forskare och lärare inom genusvetenskap vid Uppsala universitet. Gun-Britt Trydegård är fil.dr i socialt arbete vid Stockholms universitet. Petra Ulmanen är fil.dr i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Läs mer om Genus i omsorgens vardag

Genus i omsorgens vardag

Samhälle & Politik

Hitta Genus i omsorgens vardag även hos:




Rulla till toppen