Genrekoden Läsa

Genrekoden Läsa

Genrekoden – Läsa är en av tre handböcker i serien Genrekoden. Boken inleds med genomgång av lässtrategier både när det gäller sakprosa och skönlitteratur samt underlag för att arbeta med och tolka olika typer av källor. Många elever behöver stöd när de ska ta sig an och läsa texter för att förstå och kunna ta till sig texters innehåll och budskap. Därefter följer ett stort antal textexempel. Du som tidigare använt Genrekoden – Antologi, kommer att känna igen en del texter, men boken innehåller också ett antal nya texter. Dessa texter är ytterligare exempel på de genrer som förekommer i de båda andra handböckerna. Till alla texter finns rikligt med läsförståelsefrågor och andra uppgifter. I boken finns också en litteraturhistorisk tidslinje samt en sammanställning av begrepp som ofta förekommer vid arbete med skönlitteratur.  Genrekoden – Läsa passar dig som: Vill ge dina elever stöd när det gäller läsförståelse och lässtrategier Vill ha textexempel både från skönlitteratur och sakprosa Söker ett material med rikligt med arbetsuppgifter Genrekoden är en läromedelsserie som är inspirerad av genrepedagogik. De tre handböckerna definierar tydligt olika genrer och ger eleverna redskap för att läsa och själva producera texter såväl skriftligt som muntligt. Förutom de tre handböckerna, Genrekoden – Skriva, Genrekoden – Tala och Genrekoden – Läsa, finns Genrekoden – elevwebb och Genrekoden – lärarwebb. Om du använder Genrekoden – studiebok 1-3 finns under Extramaterial här på Gleerups hemsida en pdf med vilka sidor i Genrekoden – läsa som motsvarar de angivna sidorna i Genrekoden – antologi (denna produkt har utgått). Författare till Genrekoden är Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin, båda med stor erfarenhet från läromedelsförfattande.

Läs mer om Genrekoden Läsa

Genrekoden Läsa

oklassificerat, Övrigt

Hitta Genrekoden Läsa även hos:
Rulla till toppen