Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl

Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl

Funktionshindrade i välfärdssamhället handlar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning på några centrala områden: arbete och försörjning vård omsorg och utbildning men också om anspråk på delaktighet inflytande och ett aktivt medborgarskap för att hantera de funktionshindrande barriärer som samhället reser. Bokens fokus ligger till stor del på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshinder. Men det finns naturligtvis en rad andra faktorer som också påverkar medborgarnas villkor som till exempel utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad och inte minst de attityder och föreställningar vi har om funktionshinder. Boken innehåller också en diskussion om olika socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder. Den historiska framställningen visar på en utveckling från ett ensidigt individuellt synsätt som betonar individens sjukdomar skador och andra brister som konstituerande för funktionshinder till ett mer relativt synsätt som betonar omgivningens betydelse för om funktionshinder föreligger eller ej. I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel i boken reviderats och uppdaterats. Boken vänder sig till studerande på universitet och högskolor framför allt inom socialt arbete beteendevetenskap och vårdvetenskap. Rafael Lindqvist är seniorprofessor i sociologi med inriktning funktionshinderforskning Uppsala universitet.

Läs mer om Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl

Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl

Fakta

Hitta Funktionshindrade i välfärdssamhället 4 uppl även hos:
Rulla till toppen