Fundament Samhällskunskap 7

Fundament Samhällskunskap 7

Fundament-serien är ett nytt basläromedel i SO-ämnena för högstadiet. Serien utgår från läroplanens centrala innehåll och ger grundläggande kunskaper i respektive ämne. Serien är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel och ger bra grund för fortsatta studier på gymnasiet. Varje bok inleds med en genomgång av lässtrategier och en metod för att bedöma källor. Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och den löpande texten är indelad i korta stycken. Texten är lätt att förstå och förklarar istället för att förenkla. Varje kapitel avslutas med en ordlista där viktiga begrepp förklaras. Böckerna har en modern och pedagogisk formgivning med mängder av fotografier kartor och förtydligande illustrationer. Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning. Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och gårvidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längrekapitel som börjar med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

Läs mer om Fundament Samhällskunskap 7

Fundament Samhällskunskap 7

Fakta

Hitta Fundament Samhällskunskap 7 även hos:
Rulla till toppen