Frihet till samvete

Frihet till samvete
Frihet till samvete
Beskrivning av Frihet till samvete

Debatter om friheter är med nödvändighet debatter om svåra avvägningar. Var ska gränsen dras mellan individens rätt att utöva sin frihet och andras rätt att slippa påverkas av dem? I Frihet till samvete finner Susanne Wigorts Yngvesson att Sverige är avvikande i synen på samvetsfrihet i arbetslivet. Alla yrkesområden som har med människor eller något levande att göra ställs inför gränsdragningar av moralisk art. Samvetsfrihetsfrågor på arbetsplatser kan röra allt från relativt enkla frågor som hur man hälsar eller klär sig, till svåra avgöranden om abort, eutanasi eller åldersbestämning av asylsökande. I yrken där man möter människor i särskilda etiska situationer formuleras koder som uppmanar till samvetsansvar – men som anställd är du ändå inte fri att agera hur som helst utan att det får konsekvenser. Susanne Wigorts Yngvesson tittar i boken närmre på samvetskonflikter inom sjukvården, polisen, militären och kyrkan. Där andra fastnar i sakfrågor – för eller emot abort – lyfter Susanne Wigorts Yngvesson blicken och frigör principiella argument. Susanne Wigorts Yngvesson visar att samvetsfrihet i grund och botten, precis som den närliggande rättigheten yttrandefrihet, handlar om tolerans. Att tolerera avvikande agerande är lika viktigt som att tolerera avvikande åsikter. Susanne Wigorts Yngvesson är docent i etik och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Hon forskar och undervisar i teologi, filosofi och mänskliga rättigheter. Äntligen en bok som breddar och fördjupar diskussionen om samvetsfrihet bortom abortfrågans skyttegravar. I ett upplyst, liberalt och pluralistiskt samhälle bör vi alltid vara beredda att utsträcka möjligheten att leva rikt och fredligt också efter värderingar och trosföreställningar vi inte delar. Det är vad tolerans går ut på. Mattias Svensson, liberal debattör.

Läs mer om Frihet till samvete...


Sök bästa pris på Frihet till samvete hos: