Franska 2

Franska 2

Franska 2  är en allt-i-ett-bok som uppfyller målen för Moderna språk 2 enligt GY 11. Den är främst avsedd för vuxna elever. Det självinstruerande upplägget underlättar såväl hemarbete som klassrumsundervisning. Läroboken är främst avsedd för vuxna men passar alla studieformer. Franska 2 utvecklar den teoretiska grund som Franska 1 systematiskt byggde upp. Vardagsdialoger kompletteras med nedslag i fransk kultur och historia. Den nya upplagan har fått fyrfärg och fler foton. Till boken hör en digital del. I den digitala delen kan du lyssna på texten samtidigt som du läser på skärmen klicka fram glosor och kommentarer medan du läser texten öva den grammatik som gås igenom i Franska 1 och 2 med hjälp av luckmeningar gå igenom styckeordens stavning, betydelse och uttal para ihop det franska ordet från styckeordlistan med den svenska översättningen stava de franska orden i ett självrättande datorprogram lyssna på bokens ordspråk och testa om du förstår dem arbeta interaktivt med bilder, luckmeningar m.m. som du känner igen från läroboken. Läroplanen för gymnasiet GY 11 Franska 2 uppfyller målen för Moderna språk 2 enligt GY 11 bl.a. genom att innehållet rör sig på ämnesområden som är välbekanta för i detta fall främst vuxna elever. Nyckelbegreppen i GY 11 är Reception (läsa, lyssna), Produktion (tala, skriva) och Interaktion (tala, läsa, skriva, lyssna). Reception Franska 2 innehåller ”enkla texter”, ”dialoger och samtal”. Stor vikt läggs vid ”språkliga företeelser” samt ”fasta språkliga uttryck och vardagsfraser”. Dessa gås igenom i varje kapitel under rubrikerna Grammatisk orientering, Uttal och Allmänt. Autentiska inslag såsom reklam och skyltar förekommer bl.a. på sidorna 22, 46, 73, 111, 123 och 130. Produktion och interaktion  I varje kapitel får eleven öva ”samtal och skrivande för kontakt och kommunikation” i improviserade övningar av typen ”Beställ hotellrum” Hitta på en egen dialog…” (se exempelvis s. 77). Eleven rustas till att känna säkerhet när det gäller uttal och intonation tack vare den digitala delen. Här arbetar eleven interaktivt med de inspelade texterna och glosorna. Dessutom finns avsnittet Uttal i varje kapitel.

Läs mer om Franska 2

Franska 2

Fakta

Hitta Franska 2 även hos:
Rulla till toppen