Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

’En väldokumenterad och spännande bok, som har mycket att ge, både för den som kan en hel del, och den som inte är så insatt.’ Hans Sternlycke, Miljömagasinet ’[…] ämnet är högaktuellt, viktigt och den kompromisslösa stilen är riktigt underhållande.’ Ola Wihlke, LO-tidningen Kultur ’Ralf Sundberg, läkare och oberoende forskare, har med denna bok skrivit folkhälsans Tyst vår.’ Thomas Arvidsson, BTJ-häftet I den aktuella boken Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin diskuterar Ralf Sundberg frågorna om nutritionsforskning ur ett naturvetenskapligt, ekonomiskt och samhälleligt perspektiv. I dag vet vi ganska väl vilka näringsämnen som är viktigast för att människokroppen ska bilda nya friska celler. Men läran om vårt närings-behov har allt sedan 1950-talet omgivits av myter som säger att kolesterol är farligt, att man blir fet av fet mat och att högt blodtryck är en sjukdom. För att förstå varför dessa myter har fått ett sådant genomslag och blivit så seglivade måste man förstå vilka villkor som rådde i samhället och i politiken när sanningarna formulerades. Med utgångspunkt från dagens aktuella debatter om hälsofarliga fetter och kolesterol belyser Ralf Sundberg hur olika intressen influerar läkares och dietisters vardagsarbete. Det finns många mer eller mindre legitima skäl för att bedriva medicinsk forskning. Från ren nyfikenhet, önskan om att kunna avslöja sanningen, att göra akademisk karriär till att enbart tjäna mer pengar. Oavsett vilka skälen är, har författarna till vetenskapliga rapporter ett stort ansvar för fullständigheten och korrektheten i presentationen av resultaten. Som framgår av Ralf Sundbergs bok lever många forskare långt ifrån alltid upp till dessa krav. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar utmana folkhälsomyterna, menar han. Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin är en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande läsning. Ralf Sundberg är docent och privatpraktiserande kirurg vid Slottsstadens läkarhus i Malmö. Han har en internationellt välrenommerad forskarkarriär inom transplantationskirurgi bakom sig, ett område som på cellnivå har mycket med problematiken med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom att göra.

Läs mer om Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

oklassificerat, Övrigt

Hitta Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. även hos:
Rulla till toppen