Forskning om funktionshinder : problem – utmaningar – möjligheter

Forskning om funktionshinder : problem – utmaningar – möjligheter

Under det senaste decenniet har forskningen om funktionshinder och handikapp ökat i omfattning och blivit mer eller mindre etablerad vid universitet och högskolor. I takt med denna utveckling aktualiseras en rad frågor om hur forskningen skall bedrivas. Frågorna är inte specifika för forskning om funktionshinder. De dyker i en eller annan form upp i all samhällsvetenskaplig forskning, i synnerhet den som sysslar med avgränsade sociala ”problemområden”. Men just inom handikappforskningen har de idag hög aktualitet och kan ses som utmaningar att förhålla sig till både för dem som bedriver forskning och för studenter, funktionshindrade och andra som tar del av forskningsresultaten. Vad handlar handikappforskning egentligen om? Hur definierar forskarna sitt studieobjekt? Skall forskningen ta ställning i grundläggande politiska frågor eller eftersträva en mer distanserad form av kunskapssökande? Är tvärvetenskap möjlig på detta område och är den önskvärd? Hur kan man involvera funktionshindrade i forskningen? I Forskning om funktionshinder belyser framstående handikappforskare dessa frågor och svaren är inte alltid entydiga. Boken lämpar sig därför väl som seminarie- och diskussionsunderlag i högskoleutbildningar, studiecirklar och handikapporganisationer. Bokserien ”Handikapp och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

Läs mer om Forskning om funktionshinder : problem – utmaningar – möjligheter

Forskning om funktionshinder : problem – utmaningar – möjligheter

Samhälle & Politik

Hitta Forskning om funktionshinder : problem – utmaningar – möjligheter även hos:
Rulla till toppen