Formativ svenska 1

Formativ svenska 1

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och sva ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser. Läs mer Kurs 1 Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är: – muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp – textproduktion som inlägg, argumentation och krönika – arbete med skönlitteratur och annat berättande – språklig variation. Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och Hur har det gått? Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger många möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna. Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är ’syskonböcker’. Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1. Kurs 2 Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för Svenska 2 och Sva 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är – muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp – utredande text – läsförståelse – litteratur – grammatik – språkanvändning och nordiska språkförhållanden – nordiska språkförhållanden. Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 har samma tydliga struktur som ’ettorna’: De ställer samma frågor, och ger samma utmärkta möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Även här finns en lärarhandledning med avslutande summativa uppgifter till varje kapitel. Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 går även de att i hög grad använda parallellt i klasser med både svenska och svenska som andraspråk. Om författarna Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium och har arbetat formativt med stor framgång i över 10 år.

Läs mer om Formativ svenska 1

Formativ svenska 1

Fakta

Hitta Formativ svenska 1 även hos:
Rulla till toppen