Fordon Yrkesförare

Fordon Yrkesförare

Fordon 360 är ett undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. Fordon 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete, el-, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Läs mer Digitala paket I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och onlineböcker – anpassade efter Fordons- och transportprogrammets olika inriktningar. Arbetsmaterialet finns i Fordon 360 Pluswebb. Du kan välja bland följande digitala paket: – Digitalt paket Allt (Åtta faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb). – Digitalt paket Fordon årskurs 1 (Tre faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb). – Digitalt paket Personbilsmekaniker (Fem faktaböcker i serien Fordon 360 samt Fordon 360 Pluswebb). Fordon 360 Pluswebb Fordon 360 Pluswebb utgör ryggraden i Fordon 360-konceptet, och är en övningswebb för årskurs 1 samt inriktningen Personbilsteknik på Fordons- och transportprogrammet. Pluswebben innehåller interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner och manualer samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet i verkstaden. Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Läs mer om våra onlineböcker. Faktaböckerna Grundkompetens och Mekanik är i första hand tänkta att användas till de två programgemensamma kurserna. Även boken El och elektronik behövs till viss del i åk 1 i de programgemensamma kurserna, men kommer även att behövas till inriktningskurserna inom Personbil och Lastbil och mobila maskiner. Läs mer om våra faktaböcker för Fordons- och transportprogrammet längre ned. FORDON 360 PLUSWEBB Du delar ut elevernas arbetsordrar digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsordern. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i Fordon 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna utföra praktiskt arbete. För att kunna göra det får de ett underlag med instruktioner. Eleverna ska även genomföra en inlämningsuppgift som är en dokumentation med reflektioner över det utförda arbetet. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial. Liber samarbetar med Terco och i vissa arbetsordrar utförs laborativa arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer om Tercos hårdvara Fordon 360 Pluswebb innehåller: – In

Läs mer om Fordon Yrkesförare

Fordon Yrkesförare

Fakta

Hitta Fordon Yrkesförare även hos:
Rulla till toppen