Forbidden Literature: Case Studies on Censorship

Forbidden Literature: Case Studies on Censorship

Tryckfrihet är något som karaktäriserar den moderna världen. Men detta till trots har censur och förtrycket av litteratur aldrig upphört utan kvarstår som en brännande fråga även i de mest toleranta demokratier. Idag precis som tidigare leder tekniska framsteg till större möjligheter till styrning. På samma sätt leder även försök att kringskära kulturella uttryck oundvikligen till att blåsa nytt liv i debatten om yttrandefrihet. I Forbidden Literature samlas forskare från skilda discipliner och visar hur censur har utövats i nutid och dåtid i såväl demokratier som totalitära regimer. I ingående fallstudier spårar de en obruten linje av en litterär dubbelnatur: böcker kräver både reglering och beskydd. Författarna prövar logiken bakom litterärt förtryck särskilt under 1900- och 2000-talen och analyserar varför det anses nödvändigt att kontrollera litteraturen. De åskådliggör samtidigt hur litterära praktiker formas och omformas av reglering och censur.

Läs mer om Forbidden Literature: Case Studies on Censorship

Forbidden Literature: Case Studies on Censorship

Skönlitteratur

Hitta Forbidden Literature: Case Studies on Censorship även hos:
Rulla till toppen