Focus on English 9 Workbook

Focus on English 9 Workbook

Goda engelskkunskaper är ett av våra ungdomars viktigaste redskap för vidare studier, för yrkeslivet och för det livslånga lärandet. Focus on English är ett nyskrivet läromedel, framtaget utifrån Lgr11, som gör eleverna i åk 7-9 redo att delta i kommunikationssamhället. Steg för steg får de stöd att utveckla förmågorna, med fokus på strategier, på egenproduktion och på att lära genom att göra. Läromedlet finns både i tryckt och i digital version. Läs mer Läromedlet består av Textbook och Workbook – tryckt eller digital, Teacher’s CD, Teacher’s Guide, Key och Webbapp. Focus on English tränar muntlig och skriftlig framställning på ett strukturerat sätt från början till slut, så att eleverna blir redo att flyga fritt. De tre grundprinciperna bakom läromedlet är: 1. Syfte, mål och centralt innehåll för engelska i Lgr11. Kursplanens visioner har genomsyrat hela processen, från de första utkasten till det färdiga läromedlet. Lgr11-tänket ingår därför naturligt på alla nivåer. 2. Det ska vara kul att lära sig språk! Javisst, men hur? Med inspirerande, nyskrivna texter varvade med illustrationer som väcker nyfikenhet och utmanar tanken. Med tecknade serier, kluriga uppgifter och lekfulla kommunikativa aktiviteter. Med noggrant utvalda och utprövade teman från elevernas vardag och intresseområden, men också teman som utvidgar perspektiven. 3. Arbetssättet i Focus on English närmar sig arbetssättet i svenska och SO, på så sätt att egenproduktionen står i centrum. Eleverna arbetar kommunikativt på varierande sätt och med högt ställda mål. För att alla ska lyckas finns gott om stöd för hela processen, som praktiska Toolboxes med fraser, synonymer, bindeord, m.m. EPA Du som brukar arbeta enligt modellen Enskilt – Par – Alla (EPA) kommer att känna igen dig i Focus on English. Alla talövningar är uppbyggda enligt modellen EPA. Till övningarna har eleverna gott om stöd i bokens Toolboxes (ord-, fras- och exempeltextbanker). Övningarna är strukturerade så att dina elever inleder med att individuellt reflektera och genomföra en uppgift, t.ex. ett frågeformulär. Därefter jämför de sina svar och reflektioner med en klasskamrat eller i mindre grupper för att avslutningsvis gemensamt presentera och diskutera vidare i helklass. Startuppgifter och att utgå från bilder Inför varje kapitel finns en startuppgift kopplad till en bild. I den presenteras kapitlets tema så att eleverna har med sig tankar och idéer kopplat till temat när de börjar arbeta med de olika texterna och övningarna. Startuppgifterna är strukturerade på olika sätt. Ibland är de t.ex. kopplade till en hörövning, ibland till en historisk händelse eller en sång. Arbetet med bilder är något som även är återkommande i de olika kapitlen – allt för att inspirera och väcka nyfikenhet och kreativitet. Textbook – tryckt eller digital Du kan välja att använda Focus on English Textbook som en vanlig, tryckt bok eller som Onlineb

Läs mer om Focus on English 9 Workbook

Focus on English 9 Workbook

oklassificerat, Övrigt

Hitta Focus on English 9 Workbook även hos:
Rulla till toppen