Fallet Jurij Dmitrijev

Fallet Jurij Dmitrijev

Den 13 december 2016 greps den karelske historikern Jurij Dmitrijev i sitt hem i Petrozavodsk. Dmitrijev är ordförande i den karelska avdelningen av människorättsorganisationen Memorial, vars främsta uppgift är att kartlägga de människorättsbrott som begicks av Sovjetregimen. I egenskap av lokalhistoriker har Dmitrijev upptäckt och kartlagt flera av de platser i Karelen där NKVD genomförde massavrättningar under trettiotalet. Hans främsta incitament har varit att identifiera offren, för att postumt återbörda deras namn till historieskrivningen, för att ge deras efterlevande släktingar visshet om vad som skedde med dem – och för att ge dem en människovärdig begravning. ?De anklagelser som riktades mot Dmitrijev hade formellt inget samband med hans verksamhet som historiker, men åtalets karaktär skvallrade om motsatsen: att Dmitrijev var måltavla för en skenprocess. Detta gjorde omedelbart fallet till något som berörde hela det ryska civilsamhället. Dmitrijev satt häktad i mer än ett år innan han i januari 2018 släpptes ur häktet, men med utreseförbud i avvaktan på den slutliga domen. I mars 2018 yrkade åklagaren på nio års fångläger med sträng regim och den 5 april avkunnades så till sist domen: Dmitrijev frikändes på åtalets huvudpunkter.I »Fallet Jurij Dmitrijev« beskriver författaren och geologen Sergej Lebedev närmare bestämt hur skenprocessen mot Dmitrijev hänger samman med trettiotalets terror och den karelske historikerns arbete.Häftet är det första i Ariel förlags skriftserie »Gotlandssamtal«, som belyser det fria ordets ställning i dagens Ryssland. Häftena produceras för hand i Malens bokverkstad. Projektet är ideellt, och alla intäkter går till att finansiera framtida häften. Läs mer om projektet på förlagets hemsida: www.ariel.nu/gotlandssamtal!

Läs mer om Fallet Jurij Dmitrijev

Fallet Jurij Dmitrijev

Samhälle & Politik

Hitta Fallet Jurij Dmitrijev även hos:
Rulla till toppen