Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Vad händer med mig när jag möter utsatthet, splittring och mångfald?Kan jag träna mig i att vara närvarande, att se människor som subjekt och inte som objekt?Hur undviker jag att »hjälp» blir ett sätt att utöva makt?Exposure är en arbetsmodell där man exponerar sig själv för utsatthet. Man tränar sig i att vara närvarande, att dela verkligheten med andra och att arbeta i team där man delar reflektioner och intryck. Det är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som ger en bas för en professionell attityd i arbetet med människor, inte minst i arbetet med människor i utsatta situationer. Arbetsmodellen ger ökad självkännedom genom att man möter och arbetar med sina attityder, fördomar och värderingar.Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt utvecklar de tankar som presenterades i Exposure – att utsätta sig för utsatthet (2004), och återspeglar hur arbetsmetoden spridit sig runt om i Sverige bland utbildningar, socialtjänst, församlingar, politiker och arbetslag.Boken är skriven utifrån de erfarenheter man har skaffat sig på Bräcke Diakoni, där man arbetat med exposure sedan 2001.

Läs mer om Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

oklassificerat, Övrigt

Hitta Exposure – som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt även hos:
Rulla till toppen