Exponent 3c, 2:a upplagan

Exponent 3c, 2:a upplagan

Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker, elev- och lärarwebbar samt digitala läromedel. Exponent 3c innehåller fem teman: Funktioner och gränsvärden Derivata Användning av derivata Primitiva funktioner och enkla integraler Trigonometri Denna andra upplaga har förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala verktyg har påverkat innehållet. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering. Läromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Matematik 3c och riktar sig till elever som läser NA och TE. Här finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Återkommande kunskapskontroller i form av tester, övingar och omfattande problem ger eleverna repetition och bra träning inför nateionella prov. Exponent 3c i korthet: • anpassad efter gymnasiekursen Matematik 3c med nya avsnitt som behandlar digitala hjälpmedel och programmering, som gäller från hösten 2018 • tydliga struktur och fler uppgifter på grundläggande nivå ger en lugnare progression för eleven jämfört med upplaga 1 • övningarna har tydlig svårighetsgradering vilket underlättar för eleven vid val av övningar • många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna • återkommande kunskapskontroller  

Läs mer om Exponent 3c, 2:a upplagan

Exponent 3c, 2:a upplagan

Fakta

Hitta Exponent 3c, 2:a upplagan även hos:
Rulla till toppen