Exponent 2b

Exponent 2b

Exponent 2b kommer här i en ny reviderad upplaga. Boken har förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala verktyg har påverkat innehållet. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering. Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker, elev- och lärarwebbar samt digitala läromedel. Exponent 2b innehåller sex teman: Räta linjen och analytisk geometri Potenser, budgetering och algebra Andragradsekvationer och funktioner Exponentialekvationer och funktioner Geometri Statistik Läromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Matematik 2b och riktar sig till elever som läser EK, ES och SA. Här finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Återkommande kunskapskontroller i form av tester, övningar och omfattande problem ger eleverna repetition och bra träning inför nationella prov. I denna andra upplaga har stor hänsyn tagits till de synpunkter lärare och elever haft på den första upplagan av läromedlet. Även ämnesplanens krav på att använda digitala verktyg har påverkat innehållet i både teori och övningar. Du kan känna dig hemma i bokens tidigare upplägg. Här finns en mjuk progression bland övningsuppgifterna och de svårare uppgifterna har markerats med en eller två stjärnor. Här finns även gruppaktiviteter, mer tidskrävande utmaningar, gruppuppgifter och reflekterande frågor, som gör det enkelt att variera undervisningen. Exponent 2b i korthet: • anpassad efter gymnasiekursen Matematik 2b med nya avsnitt som behandlar digitala verktyg som ska gälla från hösten 2018 • tydligare struktur och fler uppgifter på grundläggande nivå ger en lugnare progression för eleven jämfört med upplaga 1 • övningarna har fått tydligare svårighetsgradering vilket underlättar för eleven vid val av övningar • många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna • återkommande kunskapskontroller  

Läs mer om Exponent 2b

Exponent 2b

Fakta

Hitta Exponent 2b även hos:
Rulla till toppen