EU och välfärdens Europa : familj, arbetsmarknad, migration

EU och välfärdens Europa : familj, arbetsmarknad, migration

På vilket sätt utmanas de europeiska välfärdsstaterna av EU-samarbetet? Hur påverkas ländernas välfärdspolitik av den demografiska krisen och den ekonomiska globaliseringen? Kommer vi i framtiden att få en gemensam europeisk välfärdspolitik? Läs mer I den här boken belyses viktiga skillnader i nationella välfärdssystem runt om i Europa och hur förutsättningarna för en gemensam europeisk välfärdspolitik ser ut. Ett grundläggande problem är det faktum att välfärdspolitiken i huvudsak är nationell och bara delvis samordnad inom EU, medan marknadsintegrationen – med dess konsekvenser för medborgarnas välfärd – utvecklas snabbt på EU-nivå. Boken innehåller: • en översikt över Europas välfärdsutmaningar och en introduktion till EU:s roll, uppbyggnad och funktionssätt • fokus på tre centrala välfärdsområden: familj, arbetsmarknad och migration • faktarutor med fördjupade resonemang om relevant teoribildning och viktiga händelser i EU:s utveckling • rikligt med illustrerande tabeller och förklarande figurer • diskussionsfrågor som avslutar varje kapitel Boken är lämplig på kurser som behandlar EU och välfärdsfrågor inom samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskolor. Med sitt fokus på välfärden är den också av intresse för tjänstemän och beslutsfattare inom den sociala sektorn. Om författarna Redaktörerna Linda Berg och Andrea Spehar är båda fil dr, forskare och lärare vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. De belönades 2010 med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris för utvecklandet av kursen ”Praktisk EU-kunskap”. Övriga medverkande: Mattias Bengtsson, Helena Johansson, Linda Lane, Bengt Larsson och Kristina Lovén Seldén.

Läs mer om EU och välfärdens Europa : familj, arbetsmarknad, migration

EU och välfärdens Europa : familj, arbetsmarknad, migration

Samhälle & Politik

Hitta EU och välfärdens Europa : familj, arbetsmarknad, migration även hos:
Rulla till toppen