Ett utvalt hem till ett utvalt barn : familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken

Ett utvalt hem till ett utvalt barn : familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken

Att sörja för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden är en av samhällets viktigaste uppgifter. Trots detta brister det fortfarande i kunskapen kring rekrytering och utredningar av familjehem i Sverige i dag. Inte minst har man i statliga utredningar och tillsynsrapporter påpekat brister kunskapsunderlag och metodik bland dem som ska bedöma familjehem. Ett utvalt hem till ett utvalt barn är den första boken som noga beskriver de två dominerande utredningsmodeller som används inom utredning och utbildning av familjehem i Sverige: Kälvesten och PRIDE. Innehåll, metoder, teori och bakgrund i de två modellerna analyseras utifrån aktuell forskning, men ges även en tydlig förankring till praktiken genom intervjuer med yrkesverksamma inom området.

Läs mer om Ett utvalt hem till ett utvalt barn : familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken

Ett utvalt hem till ett utvalt barn : familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken

Samhälle & Politik

Hitta Ett utvalt hem till ett utvalt barn : familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken även hos:
Rulla till toppen