Ett meningsfullt liv logoterapi på mitt sätt

Ett meningsfullt liv logoterapi på mitt sätt

Vad är livets mening? Vad är meningen med det här? Det är tankar som dyker upp särskilt när vi drabbas av händelser som rör till våra liv på ett sätt som gör att smärtan smyger sig in. Till och med när allt i livet är bra är vi inte alltid nöjda. Vi upplever tristess. Logoterapi är både filosofi och psykologi och kallas även existensanalys. Vi bär alla ansvaret för vårt eget liv. Logoterapin lär oss att ha ett sunt förhållningsätt till livet. Dess tankesätt hjälper oss med insikt om meningen med livet. Logoterapin förebygger och stödjer oss att finna våra styrkor i livets olika situationer. Den lär oss att vara modiga hoppfulla och att orka med även när livet känns svårt. Varje människa har kapacitet att uppleva sitt liv som meningsfullt. Det är varje människas grundläggande behov att finna mening i livet ansåg Viktor E. Frankl doktor i medicin och i filosofi som utvecklade logoterapin. Under andra världskriget fick han själv i praktiken testa sina egna tankars bärkraft och hållbarhet i koncentrationslägrets vidriga förhållanden. Senare i livet blev han professor i neurologi psykiatri och logoterapi. När jag började studera logoterapi i Åbo hade jag det bevärligt i mitt liv. En tid före hade min make insjuknat i en synnerligen elakartad hjärntumör. Många frågor om livet och livets mening dök upp i mitt huvud. Logoterapin hjälpte. Boken är lättläst och kryddad med gamla omarbetade historier som kan underlätta att minnas det logoterapeutiska tankesättet i vardagen.

Läs mer om Ett meningsfullt liv logoterapi på mitt sätt

Ett meningsfullt liv logoterapi på mitt sätt

Övrigt oklassificerat

Hitta Ett meningsfullt liv logoterapi på mitt sätt även hos:
Rulla till toppen