Ergonomi. Sittande & rullstolar

Ergonomi. Sittande & rullstolar

Öka Din kunskap om sittande och rullstolsanpassning. Hur sitter vi människor egentligen? Varför är det så? Varför sitter många rullstolanvändare så illa? Lär dig många grundläggande sittprinciper. Öka din kunskap att skapa sittkomfort och funktion. Lär dig att anpassa rullstolar för ökad mobilitet. Den här boken belyser grundläggande principer om sittande, baserade på praktisk erfarenhet inom området långvarigt sittande och rullstolsanpassning. På ett lättfattligt och praktiskt sätt klargörs hur du kan nå funktionella resultat vid rullstolsanpassning, för såväl enskilda användare som för olika användargrupper.    Genom att öka Din förmåga att analysera olika sittställningar förstår Du bättre hur man kan underlätta en rullstolsanvändares sitt- och körsituation. Den viktiga målsättningen är att optimera varje rullstolsanvändares fysiska, psykiska och sociala livskvalitet.    Jag hoppas att den här boken kan besvara några av de frågor du har om sittande i allmänhet och om det mycket speciella sittandet i en rullstol. Boken tar upp olika ergonomiska och funktionella nyckelproblem och olika sätt se på sittproblem för att göra det lättare att finna lösningar vid olika typer av behov. Bengt Engström är leg. sjukgymnast och arbetar internationellt som freelance. Hans verksamhet har som målsättning att bidra med kunskap om risker och möjligheter för rullstolsanvändare. Målgruppen är främst personer som är ansvariga för rullstolsdesign och rullstolsanpassning men även andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med rullstolar och sittproblem. Han har sedan många år varit djupt engagerad i sittandets egenskaper och problematik och hans praktiska seminarier är efterfrågade i många länder världen runt.

Läs mer om Ergonomi. Sittande & rullstolar

Ergonomi. Sittande & rullstolar

oklassificerat, Övrigt

Hitta Ergonomi. Sittande & rullstolar även hos:
Rulla till toppen