Ergo Fysik 1

Ergo Fysik 1

Reviderad och uppdaterad Ergo Fysik 1. Ergo Fysik 1 är ett läromedel för gymnasiekursen fysik 1. Texterna är intresseväckande och lämpliga för alla elever, även för sva-elever. Läromedlet innehåller all teori för kurs 1 och har stor variation på nivåmärkta uppgifter som Diskutera, Resonera, Uppskatta och Testa dig i fysik. Boken innehåller tre nya laborationer med bilder som liknar laborationsdelen i Skolverkets kursprov och där eleven kan göra laborationen helt utan tillgång till material. Lärarmaterialet innehåller tips på upplägg och enkla demonstrationer, ledningar och lösningar, laborationer, hemlaborationer, kapitelprov m.m. Läs mer Utmärkande drag för läromedlet Ergo Fysik – Erfarna författare med många års erfarenhet som fysiklärare på gymnasiet – Gott om uppgifter för färdighetsträning – Verklighetsnära uppgifter – Verklighetsbaserade exempel – Förklarar så att eleverna förstår – Laborationer med bilder i boken som inte kräver framtagning av material. – Kontrollfrågor i slutet av kapitlen Kursböckerna Ergo Fysik 1 och Ergo Fysik 2 Ergo Fysik 1 och 2 är kompletta kursböcker som ger eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ’Viktig’-rutor och exempel i varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i böckerna. Innehåll Ergo Fysik 1: Fysikens värld / Fysikerns sätt att se / Rörelse / Newtons lagar / Energi / Rörelsemängd / Termofysik / Klimat och väder / Elektricitet / Atom- och kärnfysik / Relativitetsteori och standardmodell. Innehåll Ergo Fysik 2: Mekaniska vågor / Ljusvågor / Kvantfysik / Kraft och rörelse / Fält / Rörelse i fält / Induktion / Astrofysik. Uppgifter i kursböckerna Uppgiftsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Uppgifterna är nivåmarkerade med färg; lätta, medel och utmanande. Sist i varje kapitel finns också kontrolluppgifter med lösningsförslag längst bak i boken. Uppgiftsdelen är indelad i: – Räkna fysik – Diskutera fysik – Resonera fysik – Uppskatta fysik – Testa dig i fysik – Hemlaborationer Laborationer i boken – nyhet i Ergo Fysik 1 upplaga 5 I boken finns tre laborationer med bilder och mätvärden där eleverna inte behöver ta fram något material. Till varje laboration skrivs en rapport som liknar Skolverkets kursprov i fysik. Lärarmaterial nedladdningsbart (pdf) Lärarmaterialet till upplaga 4 innehåller tips på upplägg och enkla demonstrationer, ledningar och lösningar, laborationer, hemlaborationer, kapitelprov m.m. till både Ergo Fysik 1 och 2. Lärare och elever kan utan kostnad ladda ner lösningar på www.liber.se. Till upplaga 5 köps lärarmaterial separat till Ergo Fysik 1 respektive 2. NYHET 2019: Det heldi

Läs mer om Ergo Fysik 1

Ergo Fysik 1

Fakta

Hitta Ergo Fysik 1 även hos:
Rulla till toppen