Entreprenadkunskap

Entreprenadkunskap

VVS och Fastighet 360 är ett nytt undervisningskoncept som Liber utvecklar för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som styr- och reglersystem, systemteknik, värmeproduktion, ritteknik, regler och krav, verktyg, verkstadsarbete, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Läs mer Digitala paket I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Paketen är anpassade efter VVS- och fastighetsprogrammets olika inriktningar. Varje paket utgörs av faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb. Du kan välja bland följande digitala paket: – Digitalt paket VVS & Fastighet, år 1 innehåller två faktaböcker, Praktisk Ellära Pluswebb samt VVS och fastighet 360 Pluswebb. – Digitalt paket VVS & Fastighet, inriktning VVS innehåller fem digitala faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb. – Digitalt paket VVS & Fastighet, inriktning Fastighet innehåller fyra digitala faktaböcker och VVS och fastighet 360 Pluswebb. VVS och fastighet 360 Pluswebb VVS och Fastighet 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för VVS- och fastighetsprogrammet som innehåller arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Här finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial. VVS och Fastighet 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen – det är därför vi kallar den 360. VVS och fastighet 360 Pluswebb omfattar alla Skolverkets kursplaner. Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med: – Interaktiva självrättande övningsuppgifter. – Tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete. – Inlämningsuppgifter som eleven går igenom tillsammans med dig som lärare. Så jobbar du i VVS och fasighet 360 Pluswebb Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och en beskrivning av arbetsuppgiften. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i VVS och fastighet 360 Pluswebb. Därefter ska eleverna svara på frågor i en inlämningsuppgift som eleven sedan går igenom tillsammans med dig som lärare. VVS och fastighet 360 Pluswebb innehåller: – En interaktiva och självrättande övningsuppgifter – Inlämningsuppgifter – Beskrivningar av material och verktyg med illustrationer och filmer – Kunskapstester med infärgning av engelska, matematik, idrott och hälsa samt miljöaspekter –

Läs mer om Entreprenadkunskap

Entreprenadkunskap

oklassificerat, Övrigt

Hitta Entreprenadkunskap även hos:
Rulla till toppen