English Twinklers red Sue

English Twinklers red Sue

Böckerna finns i tre nivåer i ökande svårighetsgrad. Blå nivå Blå nivå innehåller enskilda ord och bygger ordförråd. I Twinklers Rex arbetar eleverna med: * Colours * Pets * Numbers * Snacks * The body * Family * Food * Weather and seasons Röd nivå Röd nivå innehåller enklare fraser och bygger vidare på ordförrådet. I Twinklers Sue arbetar eleverna med: * Its bedtime * Its dinner time * Its sports time * Lets have a party * Lets go outside * Lets play * Lets travel. Grön nivå Grön nivå innehåller hela meningar och utgår från kortare texter. I Twinklers Joy arbetar eleverna med: * At the restaurant * A field trip * A trip to Australia * My town my home my room * Lets do sports * Grocery shopping * Movie night

Läs mer om English Twinklers red Sue

English Twinklers red Sue

Fakta

Hitta English Twinklers red Sue även hos:
Rulla till toppen