English from the Beginning 4 – Grundläggande engelska för årskurs 7-9

English from the Beginning 4 – Grundläggande engelska för årskurs 7-9

Det är en stor utmaning för många nyanlända elever att anamma engelskundervisningen. Förkunskaperna skiljer sig ofta åt och eleverna har olika kunskapsluckor. Då är det viktigt att du inte går för fort fram och det är viktigt att alla elever känner att de både lyckas och utvecklas. Vi tror att vägen dit är att eleverna får arbeta med ett innehåll de kan relatera till. Därför har vi tagit fram English from the Beginning. Läs mer Start with English from the Beginning Start with English from the Beginning utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel inleds med Start, sedan kommer det gula spåret (grundläggande text och övningar) och därefter det lila spåret (lite mer utmanande text och övningar) för att varje elev ska kunna utvecklas på sin nivå. I varje kapitel tas grundläggande grammatiska moment upp med förklaringar och övningar. Progressionen går från åk 3-5. Med Start with English from the Beginning bygger eleverna upp ett basordförråd och övar grundläggande grammatik. WEBBAPP där eleverna kan lyssna på alla texter, öva på och befästa ord samt öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen. KOSTNADSFRI LÄRARHANDLEDNING med bl.a. checklistor och hur man kan undervisa nyanlända elever i engelska. Lärarguiden till Start with English from the Beginning finns att ladda ner på liber.se. Start with English from the Beginning ingår också i läromedelsserien Start för nyanlända. English from the Beginning 1-4 Komponenter English from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till häftenas hörövningar. Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Med webbapparna kan eleverna digitalt repetera och lära sig materialets glosor ännu bättre samt lyssna på texterna och glosorna i samtliga häften. Upplägg Övningarna och temana i English from the Beginning 1 och 2 utgår från nivåerna A1 och A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Övningarna i häfte 3 och 4 utgår från nivåerna A2 och B1, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 9. Samtidigt är innehållet anpassat för en lite äldre elevgrupp (13-18 år). Varje moment inleds med en grundläggande exempeltext och övningarna följer en tydlig progression i lagom takt. Utgångspunkten är kommunikation, meningsfullhet och kreativitet. Varje häfte består av tre kapitel som inleds med tydliga mål. Därefter följer exempeltexter och övningar med fokus på förståelse och ordinlärning. Det är viktigt att eleverna uppmuntras att använda ord och fraser aktivt så att de blir en del av deras eget språkbruk. Därför varvas skriv- och läsövningar med muntliga uppgifter. Hörövningar i anpassat tempo tränar hörförståelsen.

Läs mer om English from the Beginning 4 – Grundläggande engelska för årskurs 7-9

English from the Beginning 4 – Grundläggande engelska för årskurs 7-9

Fakta

Hitta English from the Beginning 4 – Grundläggande engelska för årskurs 7-9 även hos:
Rulla till toppen