En pangbok : rädslor och ångest hos hunden

En pangbok : rädslor och ångest hos hunden

Tänk dig om du vore hund och var rädd för massor av saker! Vissa hundar är rädda för andra hundar och en del visar stor rädsla när de träffar människor. Stress och rädsla kan visa sig på många olika sätt. Någon kan vara rädd att gå i trappor. Rädsla och aggression är beteenden som många hundägare upplevt. Rädslor och ångest förekommer även hos människor och alla har vi nog känt detta i olika grad. Har du en rädd hund hemma och har svårt att hjälpa den på bästa sätt? Det berör oss starkt när våra hundar visar rädsla av olika slag och på grund av det kan det bli svårt att hitta bra vägar för en bra livskvalitet för vår hund. En PANGbok – rädslor och ångest hos hunden visar på olika vägar att gå för dig som hundägare, för att hjälpa din vän. En modell för beteendeförändringsarbete presenteras, som Gunilla valt att kalla BeteendeFörändringsArbete – Hund (BFAH) och som både hundägare och professionella hundcoacher kan använda. Gunilla Backman leder Svenska Terapihundsinstitutet och ansvarar för alla deras utbildningsinsatser och kursupplägg. Gunilla har en filosofie magisterexamen i pedagogik och är lärare i botten. Gunilla har en hundpsykolog- och BeteendeCoach™ examen. Hon har dessutom många utbildningar bakom sig som hör ihop med hundars beteende och hur hundar lär, både i Sverige och utomlands. Själv är hon mentor för ett stort antal Besöks- och Terapihundsteam samt även för team PedagogHunden™. Gunilla arbetar även som mentor för blivande BeteendeCoacher och coachar också hundar och hundägare med upplevda problembeteenden. Tillsammans med sin hund Messi går hon olika kurser för att lära nytt och för att träffa nya spännande människor som precis som henne brinner för att göra ett gott arbete tillsammans med hundarna.

Läs mer om En pangbok : rädslor och ångest hos hunden

En pangbok : rädslor och ångest hos hunden

oklassificerat, Övrigt

Hitta En pangbok : rädslor och ångest hos hunden även hos:
Rulla till toppen