Elkraftteknik

Elkraftteknik

Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p. Läs mer Kursens syfte är att ge eleven: – Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik. – Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter. – Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet. – Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet. – Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar. – Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt. – Förmåga att dokumentera sitt arbete. För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen ’Praktisk ellära’. För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen. Fler än El- och energiprogrammet läser kursen Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet. Kapitelinnehåll Kap 1. Krav kring elarbeten Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande Kap 3. Elmateriel Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar Kap 6. Motorer Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning Kap 8. Dimensionering och skydd Kap 9. Startalternativ för motorer Kap 10. Kopplingsutrustning – skåpsbyggnad Kap 11. Felsökning, service och underhåll Kap 12. Elkvalitet Kap 13. Lär dig hitta i ’Starkströmspaketet’ Praktiska övningar Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten. Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.

Läs mer om Elkraftteknik

Elkraftteknik

oklassificerat, Övrigt

Hitta Elkraftteknik även hos:
Rulla till toppen