Elinstallationer

Elinstallationer

Boken Elinstallationer vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elinstallationer såsom lagar och regler arbetsmiljö ergonomi elsäkerhet elmaterial kraft-och belysningsanläggningar dokumentation bygg-och installationsprocessen installationer felsökning och UPS-system vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav. I boken ?nns också kunskapskontroller och övningsuppgifter som eleverna kontinuerligt kan arbeta med. Boken kan med fördel användas i internutbildning för företag eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom El-och energiområdet.

Läs mer om Elinstallationer

Elinstallationer

Fakta

Hitta Elinstallationer även hos:
Rulla till toppen